Vacuum installation system

We believe it should be possible to perform a whole range of work with the same machine, from laying or removing kerbstones and paving stones, to mechanised paving and laying driveway blocks. That is why we supply a single vacuum system that is multifunctional and can be used to carry out all mechanised paving work. A system where the various vacuum cups can be changed quickly and easily without the need for complicated tinkering.

The basis of the vacuum systems supplied by De Schans BV consists of your own Knikmops (or other machine) on which a high-vacuum pump is placed. The vacuum unit consists of a vacuum pump driven by a petrol or hydraulic motor. The vacuum pump is connected to one or more suction cups with a vacuum hose. The cups are sucked onto the object to be lifted. The vacuum unit consists of a vacuum pump driven by a petrol, diesel or hydraulic motor. The vacuum unit is supplied in a capacity of 40 m3 or 100 m3. The unit sucks the air vacuum with a vane pump. The advantage of the vane pump is that it has a fixed output and that it is reliable and quiet.

The petrol-driven unit is powered by a Kawasaki engine, which drives the pump by means of a V belt. This unit is started manually with a starter cord. The pallet opening makes it possible to mount the vacuum unit on a shovel or forklift truck.

De vacuümpomp wordt door middel van een vacuümslang verbonden met een of meerdere zuignappen, die aan het te tillen object worden vast gezogen. Hierdoor is het mogelijk om o.a. trottoirbanden, RWS banden, stelconplaten, inritblokken of tegels te leggen.

De 11-en de 12-tegelnap is een nap waarmee 11/12 tegels 30 x 30 in half steensverband tegelijk gelicht en / of gelegd kunnen worden. De nap is aan 4 zijden voorzien van slaglijsten zodat een juiste opsluiting van de tegels verzekerd is. De tegelnap moet gebruikt worden in combinatie met een vacuümunit + rotator, en mogelijk een uitschuifbare arm. Dit is nodig als de nap aan een Knikmops gemonteerd word. Unit is deze makkelijk uit te wisselen tussen verschillende machines.